مصاحبه ریکون در مورد اولین بازی فصل مقابل رم

توماس رینگون بازیکن تورینو که تیمش در اولین دیدار فصل جدید سری آ مقابل آ.اس رم قرار خواهد گرفت،اظهار داشت:”اولین دیدار این فصل سخت خواهد بود اما ما باید بدون هیچ ترس و وحشتی مقابل رم قرار بگیریم.”