شایعه حضور تایسون در رم

 

 

تایسون وینگر برزیلی شاختار دونتسک در صفحه رسمی خود در اینستاگرام نوشت:”به زودی اتفاق خوبی می افتد.”

خوان خسوس نیز در زیر پست او نوشت:”به ایتالیایی میایی؟”

او نیز پاسخ مثبت داد تا شایعات حضور تایسون به رم جدی تر شود.

گفته می شود ایجنت او چندی پیش از صحبت یکی از سران باشگاه های ایتالیایی در مورد او سوالاتی پرسیده بود.