رسمی؛دفرل به سمپدوریا پیوست

دفرل بازیکن فصل گذشته رم که چندان روزهای خوبی را در پایتخت ایتالیا پشت سر نگذاشت،به صورت قرضی تا 30 ژوئن 2019 با گزینه خرید به سمپدوریا پیوست.این بازیکن 27 ساله 20 بازی برای رم به انجام رساند و تنها یک بار گلزنی نمود.