پرز به سائوپائولو می پیوندد

به گزارش سایت لگو ، برونو پرز بازیکن برزیلی رم که چندین تیم خواهان او بودند،در نهایت به صورت قرضی با حق تمدید قرارداد با مبلغ 8 میلیون یورو به سائوپائولو برزیل خواهد پیوست.در حال حاضر این بازیکن در برزیل حضور دارد.از طرفی اکنون مونچی به دنبال جانشینی برای او ست.