تمرکز آلیسون روی جام جهانی ست

با توجه به آخرین اخبار،گفته می شود سران رم و چلسی برای انتقال آلیسون بکر با مبلغ 65 میلیون یورو و 8 میلیون یورو پاداش به توافق رسیدند.دروازبان برزیلی نیز دستمزد 5.5 میلیون یورویی در هر فصل را پذیرفته ست.با این حال زه ماریا مدیر برنامه های تو گفته ست.:”در طول روزهای آتی اتفاقی نخواهد افتاد و تمرکز آلیسون 100% روی جام جهانی ست.”