رسمی؛بیاندا به رم پیوست

ویلیام بیاندا مدافع 18 ساله لنس فرانسه با هزینه 6 میلیون یورو به علاوه 5 میلیون یورو برای عملکرد به عنوان پاداش به رم پیوست.همچنین در صورتی که رمی ها او را به فروش برسانند،15%از مبلغ فروش او به حساب تیم فرانسوی واریز خواهد شد.
او بعد از پیوستن به رم گفت:”من خوشحالم که در اینجا هستم.رم باشگاه بسیار بزرگی ست.مطمئنم که انتخاب مناسبی برای من،برای پیشرفتم و مرحله بعدی زندگی حرفه ای من ست.”