احتمالا رفتن پروتی

به گزارش ال رومانیستا ، دیگو پروتی ممکن ست در این تابستان رم را ترک کند!در روزهای اخیر صحبت از تاتنهام به میان آمده بود اما اکنون چیزی جدی نیست.از سویی والنسیا هم با توجه به پولی که از فروش بازیکنانش به دست آورده ست،نیم نگاهی به بازیکن آرژانتینی رم دارد.