پرز خواهان بازگشت به برزیل

برونو پرز که در یک قدیمی بازگشت به تورینو تیم سابق خود بوده ست،هنوز شرایط مبهمی دارد.به گزارش ایل تمپو،این بازیکن برزیلی منتظر دریافت پیشنهادی از کشورش ست.
که سابقه بازی در سائوپائولو و و سانتوس را نیز دارد،در 69بازی که برای رم به انجام رساند،3 بار گلزنی نموده ست.