رسمی؛میرانته به رم پیوست

آنتونیه میرانته دروازبان ایتالیایی بولونیا با هزینه 4 میلیون یورو به رم پیوست.قرارداد امضا رسیده تا ژوئن 2021 اعتبار دارد.

او بعد از پیوستن به رم گفت:”تبدیل شدن به بازیکن رم،یک لحظه با افتخاری برای من ست.این چیزی بود که واقعا می خواستم.این لحظه درستی در زندگی حرفه ای من ست و فکر می کنم این یک گام بزرگ برای من خواهد بود.”