رسمی؛سانتون به رم پیوست

داویده سانتون بازیکن سابق اینترمیلان با هزینه 9.5 میلیون یورو به آ.اس رم پیوست.قرارداد این بازیکن 27 سال تا ژوئن 2022 اعتبار خواهد داشت.
او بعد از پیوستن به رم گفت:”من نمی توانم برای شروع صبر کنم و آنچه را که می توانم می خواهم به همه نشان دهم.رفتن به رم معنی بسیاری برای من دارد.واقعا این انتقال را می خواستم.”