بازگشت گیومبر به رم

نوبرت گیومبر مدافع اهل اسلواکی آ.اس رم که فصل گذشته را به صورت قرضی در باری توپ می زد،با پایان قرارداد قرضی اش به پایتخت بازگشت.با این حال انتظار می رود این تابستان به تیمی دیگر برود و شاید قرارداد قرضی اش با باری تمدید شود.
او سابقه بازی در کاتانیا و پسکارا را نیز داشته ست.