فرود کلایورت

جاستین کلایورت بازیکن آژاکس بعد از توافق با باشگاه آ.اس رم شب گذشته در مقابل استقبال 200 نفری هواداران جالوروسی در فرودگاه فیومیچینو فرود آمد و طبق برنامه قرار ست امروز در تست پزشکی باشگاه آ.اس رم شرکت کند.