وضعیت مبهم راجا

طبق خبرهایی که از گوشه و کنار ایتالیا می رسد , باشگاه اینتر در پی جذب راجا ناینگولان بر آمده.
راجا در صدر خریدهای اسپالتی قرار دارد و این مربی سابق رم در پی راضی کردن او برای رفتن به میلان است و شایعات می گویند که صحبت های اولیه بین اسپالتی و راجا هم انجام شده.
شایعات دیگری که مطرح شده در مورد این است که رم برای فروش راجا چراغ سبز نشان داده ولی مایل به فروش راجا در خارج از ایتالیا می باشد.گفته ها حاکی از این است رم رقم پایه را 40 میلیون یورو در نظر گرفته.
چیزی که مشخص است این است که اینتر با توجه به مشکلات فیر پلی مالی هنوز پیشنهاد رسمی به رم نداده است.
باید دید در روزهای آتی چه اتفاق هایی خواهد افتاد.