زیاش و کلایورت رمی می شوند؟

De Telegraaf مدعی شد که مونچی مدیر ورزشی رم، شخصا علاقه فراوانی به زیاش دارد. بازیکن نیز آماده ترک آژاکس است. گفته می شود رم با زیاش بر سر کلیات قراردادی پنج ساله به توافق شخصی رسیده و مونچی در هفته های اخیر به همراه ایجنت این بازیکن مشغول کار روی قرارداد بوده است. احتمالا ارزش انتقال حدود 30 میلیون یورو خواهد بود. این در حالی است که جاستین کلایورت، وینگر مستعد آژاکس نیز با رم به توافق شخصی رسیده است و حالا مسئولان جالوروسی درحال رایزنی با باشگاه هلندی هستند. منابع نزدیک به باشگاه رم معتقدند انتقالی دو گانه از آژاکس به پایتخت ایتالیا با مبلغی در حدود 50 میلیون یورو درحال انجام است!