هیوندای اسپانسر جدید رم !

بعد از توافق با هواپیمایی قطر برای اسپانسر جلوی پیراهن،حال ممکن ست پشت پیراهن رم نیز نام حامی مالی دیگری درج شود!در ماه های اخیر مذاکرات گسترده ای با شرکت کره ای هیوندای برای اسپانسری انجام شده ست.صحبت از توافق 10.5 میلیونی برای 3 فصل متوالی ست.از طرفی کارخانه پاستا لا مولیسانا نیز از گزینه های سران رم ست.