مارکانو در شهر رم

ایوان مارکانو بازیکن پرتغالی و سابق سانتاندر و ویارئال،بامداد پنحشنبه وارد شهر رم شد تا با پشت سر گذاشتن تست پزشکی به صورت رسمی با آ.اس رم قرارداد امضا کند.تصاویری از این بازیکن بعد از ورود به شهر رم در زیر قرار گرفته ست.