رسمی؛مارکانو به رم پیوست

ایوان مارکانو بازیکن سابق ویارئال و سانتاندار،بعد از پشت سر گذاشتن تست های پزشکی باشگاه آ.اس رم،بعد از ظهر امروز قرار خود را به صورت رسمی با جالوروسی به امضا رساند.این انتقال به صورت آزاد انجام شده ست.این قرارداد نیز تا 30 ژوئن 2021 اعتبار خواهد داشت.گزینه ای برای تمدید برای سال چهارم نیز در قرارداد وجود دارد.

بازیکن پرتغالی بعد از پیوستن به رم گفت:”من بسیار خوشحالم که در اینجام.چرا که رم باشگاه بزرگی ست که در مسیر درست حرک می کند و با پروژه واضح پیش می رود.من نیز باور دارم که فلسفه فوتبال این تیم،با منافع و ویژگی های من در تناسب ست.”