رد پیشنهاد رم برای کیسا

به گزارش کوریره دلو اسپرت،کارلو آنچلوتی سرمربی جدید ناپولی به دنبال فدریکو کیسا بازیکن فیورنتیناست و حتی با پدر او نیز ملاقات داشته ست.از طرفی سران رم نیز به این بازیکن علاقه مند هستند و پیشنهاد 40میلیون یورویی را همراه با ال شعراوی ارائه نمودند اما بنفش ها این پیشنهاد وسوسه انگیز را رد کرده اند.