رد شایعات پیوستن آلیسون به رئال

آلیسون بکر دروازبان برزیلی جالوروسی که فصل درخشانی را پشت سر گذاشته ست،موردتوجه تیم های بسیاری قرار گرفته ست و حتی شایعات رفتن او از رم در برخی از رسانه ها منتشر شده ست.با این حال زه ماریا مدیر برنامه های در این مورد گفته ست:”این که او با رئال مادرید به توافق رسیده ست،کاملا نادرست می باشد.من نمی توانم ببینم که کافو چگونه نمی تواند چیزی بیشتر از من بداند!تمدید؟هنوز با مونچی یا هر کس دیگری صحبت نکرده ام.”