حضور مارکانو در تست پزشکی(تصاویر)

ایوان مارکانو مدافع هلندی آژاکس امروز در تست پزشکی باشگاه آ.اس رم در کلینیک ویلا استوارت شرکت نمود.