کاپیتان دروسی:به فکر خداحافظی نیستم

دروسی

ده روسی در آستانه 35 سالگی میباشد و یک سال دیگر با رم قرارداد دارد اما او تاکید کرد در فکر خداحافظی از فوتبال نیست.
به گزارش توتومرکاتووب، ده روسی در مراسم جشن ازدواج لورنتزو پلگرینی گفت:
چند سال پیش حس کردم زمان وداع با فوتبال نزدیک است اما اکنون اصلا همچین حسی ندارم.در آستانه 35 سالگی هستم. از عملکردم در زمین راضی ام و فکر می کنم هنوز چیزی برای عرضه در سطح اول فوتبال دارم. یک سال دیگر از قراردادم با رم باقی مانده بنابراین حداقل تا یک سال دیگر صحبت کردن در مورد این چیزها بی فایده است. سپس خواهیم دید چه می شود.
او درباره تیم ملی ایتالیا گفت
از انتخاب مانچینی برای تیم ملی ایتالیا بسیار خوشحال شدم. برای به دست آوردن شخصیت سابق آتزوری بین تیم های ملی جهان، باید از شخصیت های بین المللی و برجسته کشور استفاده کنیم. مانچینی می تواند باعث اتحاد در تیم ملی شود. بازگشت احتمالی به تیم ملی؟ هنوز در این رابطه با مانچینی صحبتی نکرده ام بنابراین حتی این موضوع در حد فرضیه هم نمی تواند باشد.