علاقه آرسنال به پلگرینی

باشگاه آرسنال که بعد از خداحافظی آرسن ونگر ،اونای امری را تحت هدایت خود می بیند،به لورنزو پلگیرینی محصول آکادمی جالوروسی که فصل خوبی را در رم پشت سر گذاشته ست علاقه مند شده ست.انگلیسی ها به دنبال این ست تا با رابطه نزدیک امری و مونچی،بدون پرداخت هزینه فسخ قرارداد او،لورنزو را خریداری نماید.
به تازگی این بازیکن جالوروسی جشن عروسی خود را در شهر رم و با حضور همتیمی هایش برگزار کرده ست.