علاقه رم به براهیمی

چند روز قبل از دیدار 6 می رم مقابل کالیاری،مونچی و فدریکو بالزارتی برای بررسی شرایط یاسین براهیمی مهاجم فرانسوی-الجزایری پورتو به پرتغال سفر کردند.طبق گفته رسانه های پرتغالی،پورتو مبلغ 30 میلیون یورو را برای فروش این بازیکن در نظر گرفته ست اما سران رم حاضرند 25 میلیون یورو برای این انتقال پرداخت نمایند.