نینجا و تعویض اجباری …

در دقیقه 17 دیدار آ.اس رم و بولونیا،راجا ناینگولان شماره 4 جالوروسی،به دلیل ضربه وارد شده به فلکسور پای راست،روی زمین افتاد و پس از بررسی کادر پزشک و درخواست ستاره بلژیکی رم،این بازیکن زمین مسابقه را ترک کرد و جای خود را با جرسون برزیلی داد.
دیدار بعدی رمی ها در نیوکمپ مقابل بارسلونا خواهد بود و هواداران رم نگران شرایط جسمانی نینحا هستند.