دی فرانچسکو بعد از جدال با بولونیا

می توانستیم بهتر عمل کنیم...

اوزبیو دی فرانچسکو سرمربی رمی ها بعد از تساوی مقابل بولونیا به رما تی وی گفت:”در مورد شیک سوال می کنید !به نظر من فقط در مورد او صحبت می کنیم نه در مورد رم.اما فکر می کنم می توانستیم بهتر عمل کنیم.ما خیلی خوب شروع کردیم اما بعد گلی که خوردیم،شرایط کمی سخت شد.کار عمومی تیم را دوست نداشتم.ما فرصت های خوبی به وجود اوردیم.ولی به سختی بازی می کنیم.بنابراین سیستم باید تغییر کند و فضای بیشتر وجود داشته باشد و بازیکنان به دروازه حمله کنند.این غیرممکن ست که ژکو را در تمامی بازی ها از ابتدا در ترکیب داشته باشیم.او به من گفت دوست ندارد از آغاز در ترکیب باشد.”