کنفرانس دی فرانچسکو پیش از دیدار با بولونیا

اوزبیو دی فرانچسکو پیش از دیدار مقابل بولونیا در کنفرانس مطبوعاتی شرکت کرد که گزیده ای از صحبت های مهم او در زیر قرار گرفته ست.

“باید بگویم بعد از مسابقات ملی،تقریبا همه بازیکنان با شرایط عالی بازگشته اند جز پلگیرینی و چنگیز که قطعا مقابل بولونیا نخواهند بود اما خوش بین هستیم که برای دیدار مقابل بارسلونا ریکاوری شوند.ما به زودی شرایط اوندر را بازیابی خواهیم کرد اما فکر نمی کنم مشکل خاصی دارد.امیدوارم مشکل عضلانی او جدی نباشد.انتخاب بازیکنان برای ترکیب اصلیی،از نظر جنبه فیزیکی و روانی اساسی هستند.من با تمام بازیکنان صحبت کردم.با توجه به مسابقات نزدیکی که پیش رو داریم باید ملاحظات مهمی را در نظر بگیرم.شیک یا ژکو؟پنجاه ؛پنجاه ست!شاید هر دو بازی کنند.امشب تصمیم خواهم گرفت.با توجه به تمریناتی که دیدم امشب ارزیابی خواهم کرد.دفرل اکنون در اختیار تیم ست اما تمرینات کمتری داشته و تنها در دیدار سه شنبه شب مقابل بارسا می تواند بازی کند.استراحت برای کولاروف؟احتمال زیاد بازی خواهد کرد.”