تنفر از یووه

راجا ناینگولان در مصاحبه تازه ای که داشت گفت:”می‌دانید چقدر از یوونتوس متنفرم اما دوست دارم قهرمان شوند؛ اگر قرار باشد 5 سال پشت سر یووه دوم شده باشم و تیم دیگری قهرمان شود، سرافکنده می شوم!”