دفرل خوشحال از بازگشت

من به تمرینات بازگشتم و احساس مثبت و خیلی بهتری دارم.

 

دفرل مهاجمی که در تابستان به رم آمد به تازگی به تمرینات بازگشت و مصاحبه ای نیز با انجام داده ست که در بخشی از آن اظهار داشت:”من به تمرینات بازگشتم و احساس مثبت و خیلی بهتری دارم.در این فصل با مشکلات متعددی رو به رو شدم که عملکردم را تحت تاثیر قرار داد باعث شد موفق نباشم.تلاش خود را می کنم تا به سطح خودم برگردم. .دی فرانچسکو همیشه به من ایمان دارد و همیشه با هم صحبت می کنیم.هنوز با اعتماد به نفس هستم.او به خوبی من را می شناسد چرا که سه سال با هم بودیم.اکنون در اوج نیستم.بعد از نتایج بد در هفته های گذشته،بعد از نتایج بد در هفته های گذشته،در رخنکن همه ناراحت بودیم. اما می دانستیم دوباره به دوره خوب خود باز خواهیم گشت.